GESESA, neix a l’any 2003 com a especialista en neteges i desinfeccions hospitalàries. Els socis de GESESA compromesos professionalment amb el sector hospitalari són una interlocució eficaç amb els executius del sector que trobaran en ells coneixements de la matèria i l’eficàcia necessària.

Amb el pas del temps, GESESA entra dins del sector educatiu per ser un altre sector exigent i tècnicament diferencial, ambdós trets diferencials de la nostra empresa. Tot això sempre amb el màxim respecte a l’usuari i al medi ambient. Ens definim com una empresa que s’adapta a les necessitats dels seus clients, modelada en l’experiència, dedicada a la neteja, higiene i desinfecció d’espais, així com amb capacitat logística i de gestió de recursos humans al servei dels seus clients; amb un compromís amb el medi ambient i ètic.

Compromís

Mantenir els alts estàndards de qualitat que demostren les nostres certificacions amb el màxim respecte als nostres treballadors i al medi ambient.

Missió

Ser l’empresa de serveis que ajuda als seus clients a aconseguir els seus objectius, facilitant la seva feina d’acord amb la nostra eficiència i qualitat en el servei.