Neteges

Un espai de treball net millora la convivència, salut i productivitat dels treballadors, al mateix temps que subratlla la imatge de l’empresa.

Sanitat

És la nostra raó d’existència. Especialistes en neteja hospitalària.

 • Confecció de protocols específics per cada àrea
 • Controls de qualitat p i microbiològica
 • Supervisió especialitzada, amb organització i sistemes adequats a cada centre
 • Centres de llarga estància, ABS, consultoris especialitzats, geriàtrics i centres de dia.

Educació

Tractament de l’àmbit escolar i formatiu amb la intensitat i protocol requerit en cada zona. Aules, aules especialitzades, gimnasos, menjadors, cuines, vestuaris, piscines. Higienització preventiva de les zones més contaminables.

Altres Sectors

Oficines i despatxos, comerços, restauració, comunitats de veïns.

Neteges especialitzades

 • Façanes (Treballs en alçada)
 • Grafitis. Neteja sobre materials durs (façanes exteriors) i sobre pintures.
 • Tractament de sòls
 • Rebaixat, poliment i abrillantat de paviments durs (Terratzo, marbres, etc.)
 • Diamantat. Sobre superfícies de tipus granit i paviments hidràulics.
 • Vitrificat de paviments plàstics
 • Neteja de Linóleum
 • Neteja de moquetes.

Desinfeccions i control de plagues

Ens ocupem de la desinfecció, desinsectació i desratització de tot tipus d’establiments i en general de qualsevol activitat destinada a millorar el medi ambient i l’hàbitat de les persones. Per a poder acabar amb les plagues, és necessària una bona planificació de mesures preventives i correctives sobre el tipus de plaga que desitgem erradicar.

Subministrament de productes d’higiene

Subministrem als nostres clients tot tipus de productes i estris de neteja. Un sol proveïdor pot ocupar-se de mantenir els productes i estris de neteja necessaris pel seu dia a dia.

Externalitzacions

Funcions administratives i/o logístiques. Recepcions o aquells serveis que formin part del “core business” del seu negoci.

Consergeries. Servei de consergeria per a empreses, comunitats de veïns i qualsevol tipus d’establiment.

Centre especial de treball (CET)

És una cooperativa constituïda fa més de deu anys, amb la finalitat d’aportar a les persones amb diversitat funcional, la possibilitat d’afegir valor la societat i al teixit empresarial.

Té la missió principal d’integrar a persones amb diversitat funcional al mercat laboral ordinari prestant serveis auxiliars a empreses, principalment de neteja.